Witamy na stronie Zarządu Terenowego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Jastrzębiu - Zdroju.

 

 

AKTUALNOŚCI REGIONALNE I OGÓLNOPOLSKIE :

 

Zarząd Okręgowy NSZZFiPW Katowice.

Zarząd Okręgowy NSZZFiPW Katowice.

Zarząd Okręgowy NSZZFiPW Katowice.

Zarząd Główny NSZZFiPW Warszawa.

 

 

INFORM OPEN LIFE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30.06.2018 r. zakończy obowiązywać ubezpieczenie OpenLife dla funkcjonariuszy i pracowników SW.

Od 1 maja 2018 r. istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia ERGO Hestia bez karencji. Propozycja dotyczy zarówno nowych osób w ubezpieczeniu (wcześniej nieubezpieczonych lub ubezpieczonych w ramach innej umowy) jak i wszystkich obecnie ubezpieczonych, którzy są zainteresowani zmianą Wariantu. Kontakt w sprawie ubezpieczenia z osobą obsługującą : Anna Żołnowska.

ZMIANY W OPEN LIFE

Prezydium Zarządu Głównego NSZZ FiPW podjęło decyzję o przedłużeniu umowy z OPEN LIFE na nowych warunkach:

a. podwyższenie składek odpowiednio dla czynnych funkcjonariuszy i członków ich rodzin o 10%

b. podwyższenie składek dla emerytowanych funkcjonariuszy i członków ich rodzin o 18%

c. zmniejszenie świadczenia z tytułu hospitalizacji w wyniku chorób F41 do F48 do 21 dni w roku polisowym tak jak w polisach "emeryckich"

d. OPEN LIFE zdecydował przedłużenie obowiązywania umowy z dotychczasowymi składkami odpowiednio dla ;

- czynnych funkcjonariuszy i członków ich rodzin do końca 06/2018

- emerytowanych funkcjonariuszy i członków ich rodzin 07/2018

Pozostałe warunki bez zmian.

NOWA OFERTA ubezpieczenia ERGO HESTIA i porównanie dla każdego z dotychczasowych wariantów :

ERGO HESTIA 2018

WARIANT 1 /53,20zł/

WARIANT 2 /71,30zł/

WARIANT 3 /78,00zł/

WARIANT 4 /78,30zł/

WARIANT 5 /81,70zł/

WARIANT 6 /93,70zł/

WARIANT 7 /117,00zł/

***

ZMIANA KONTA NSZZFiPW

ZMIANA KONTA do wpłat składek EMERYCI!

Od dnia 1 sierpnia 2017 r. składkę związkową 8 zł należy wpłacać bezpośrednio na konto Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Jastrzębiu-Zdroju, Nr konta :

61 1050 1605 1000 0090 7213 6642 NSZZFiPW w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju ul. C.K. Norwida 23 44-268 Jastrzębie-Zdrój

Konto Zarządu Głównego NSZZFiPW, na które dotychczas wpłacano składkę związkową wraz ubezpieczeniem PZU lub OpenLife tj. 23 1240 2135 1111 0010 0450 0956 zostaje zamknięte z dniem 31.07.2017 r.

Prosimy pamiętać o dokonaniu zmian w stałym zleceniu w banku.

Jednocześnie prosimy o przesłanie informacji do skarbnika związku, w przypadku wpłaty składki za cały rok z góry, aby można było ściągnąć składki z Warszawy do nas.

 

***

UBEZPIECZENIE PZU

Uprzejmie informujemy o możliwości przystępowania do ubezpieczenia w PZU .Propozycja dotyczy zarówno nowych osób w ubezpieczeniu (wcześniej nieubezpieczonych lub ubezpieczonych w ramach innej umowy) jak i wszystkich obecnie ubezpieczonych, którzy są zainteresowani zmianą Wariantu.

***

UBEZPIECZENIE OPEN LIFE

 Od kwietnia 2016 r. istnieje możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz emerytów i rencistów, a także ich rodzin. Warunkiem przystąpienia emerytów i rencistów do ubezpieczenia jest przynależność do NSZZFiPW. Do 31 marca 2018 nie ma karencji i można dokonywać zmian w ubezpieczeniu OpenLife.

Utworzono dodatkowy wariant na sumę ubezpieczenia 50.000 zł przy kwocie składki 69 zł.  Karencja dla współmałżonka na urodzenie dziecka jest proporcjonalna, czyli przez okres 9 m-cy wypłacane świadczenie gwarantowane przez PZU..

Ubezpieczyciel Open Life oferuje: - siedem wariantów ubezpieczeń (ta sama wysokość składek i świadczeń lub wyższa jak była dotychczas w Warcie), - assistance medyczny już zawarty w cenie składki, - dodatkowe ubezpieczenie NNW (małżonka/partnera życiowego, dziecka, rodzica), - możliwość dożywotniej indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia po ukończeniu 70 roku życia z gwarantowaną wysokością składki i świadczeń, - rozszerzony katalog poważnych zachorowań 40 przypadków chorób, - dodatkowe bonusy w postaci: -> 15% zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne, podróżne i mieszkaniowe oferowane przez Link4 TU S.A. -> preferencyjne ceny na energię elektryczną i gaz, -> 12% rabatu na zakup podręczników szkolnych w księgarni internetowej p. , -> abonament w sieci Orange za 11 zł miesięcznie (nielimitowane rozmowy i 2 GB internetu). Kontakt do osoby obsługującej ubezpieczenia w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju z ramienia NSZZFiPW w Jastrzębiu-Zdroju tel. 512 601 413 lub mail nszzswjz_skarbnik@interia.pl.

Każdy Pracownik aktualnie korzystający z ochrony ubezpieczeniowej w programie pracowniczym Open Life TU Życie S.A. może zamówić w Specjał Finanse Sp. z o.o. dla siebie i osób z kręgu najbliższej rodziny maksymalnie 2 karty abonamentowe Orange działające w formule „No Limit + Internet” oraz zniżki na energię i gaz : zamawianie kart | . Zobacz także specjalne promocje zniżek na : OC/AC/Dom/Podróż.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------